Steam поддръжка
Възникна грешка при опита за обработка на тази заявка. Моля, дайте ни няколко минути и опитайте отново.
Steam поддръжка
Впишете се, така че да получите персонализирана помощ за SteamVR.
Избрахте проблема: Екранът на ВР шлема е черен (няма въвеждане на видео)
Отстраняване на неизправности:
Включване на директния режим
Пуснете SteamVR и се упътете към „SteamVR“ > „Настройки“ > раздела „Разработчици“ > „Включване на директния режим“.

Директният режим гарантира, че ВР шлемът Ви не се разпознава като монитор. Ако затворите SteamVR и екрана на ВР шлема показва работния Ви плот, то това значи, че директният режим не е включен. Когато той е пуснат правилно, ще виждате само съдържанието от виртуалната реалност във ВР шлема.

Ако се натъквате на проблеми при включването на директния режим, уверете се, че сте инсталирали най-скорошните драйвери за видеокартата Ви.
Проверяване функционалността на порта и връзката на видеокартата
Уверете се за две неща:
 1. Основният Ви монитор и свързочната Ви кутия трябва да са включени към същата видеокарта;
 2. Основният монитор и свързочната кутия трябва да са включени към функциониращи портове.


В повечето случаи видео портовете, които са едни до други, предоставят достъп до същата видеокарта.

Ако считате, че гореупоменатото е вярно, опитайте да:

 • Използвате различни портове за същия тип данни на всяко устройство (пр. променете HDMI кабела на свързочната кутия от един HDMI порт към друг такъв);
 • Използвате Mini DisplayPort/DisplayPort кабел или HDMI/DisplayPort преходник, за да включите свързочната кутия към компютъра Ви, ако обичайните портове, които употребявате, не засичат устройството;
 • Използвате DVI или DisplayPort кабел вместо HDMI, както и обратното.
Оптимизиране на настройките за компютъра Ви
 • Обновете драйверите на видеокартата от „Device Manager“ („Диспечер на устройствата“) („Device Manager“ („Диспечер на устройствата“) > „Display adapters“ („Екранни адаптери“) > „Update Driver Software“ („Софтуер за обновяване на драйверите“));
 • Изключете всички USB устройства, които не се използват;
 • Преустановете управлението на захранването в SteamVR (SteamVR > „Настройки“ > „Разработчик“ > „Преустановяване на управлението за захранването“);
 • Преустановете Windows Defender;
 • Преустановете адаптера за безжична мрежа (WiFi) в „Device Manager“ („Диспечер на устройствата“) („Device Manager“ („Диспечер на устройствата“) > „Network adapters“ („Мрежови адаптери“));
 • Задайте компютъра си към „High performance“ („Висока производителност“) (натиснете Windows клавиша > напишете: power > „Power options“ („Опции за захранване“) > „High performance“ („Висока производителност“))
 • Задайте управлението на захранването за NVIDIA към „Prefer Maximum Performance“ („Предпочитане на максимална производителност“);
 • Нулирайте овърклокването на процесора/видеокартата към стойностите по подразбиране.
Включване на PCI-E видеокарта в BIOS
С цел да имате достъп до своя BIOS, рестартирайте компютъра си и натикайте клавиша DEL, докато се появи менюто на BIOS.

Ето няколко промени, които е възможно да поправят проблема Ви:
 • Обновете своя BIOS;
 • Включете поддръжката на множество монитори;
 • Преустановете xHCI в BIOS;
 • Уверете се, че BIOS е установен по начин, който използва само определената PCI-E видеокарта.


Процесът за достъп до BIOS се различава между отделните компютри. За по-нататъшни подробности, проверете съответния процес за конкретния Ви компютър или дънна платка.