Steam поддръжка
Възникна грешка при опита за обработка на тази заявка. Моля, дайте ни няколко минути и опитайте отново.
Steam поддръжка
Впишете се, така че да получите персонализирана помощ за Steam Link.
Избрахте проблема: Не мога да се свържа към жична мрежа

Проверете дали зеленият светодиод към етернет порта в задната част на Steam Link е активен. Ако Steam Link е включен, а светодиодът не работи — това значи, че Steam Link е неправилно свързан към рутера Ви.

Отстраняване на неизправности:
Проверете мрежовия кабел
Уверете се, че етернет кабелът е надеждно включен в задната част на Steam Link и рутера Ви.
Проверете мрежовия порт
Някои рутери имат портове, които са със специално предназначение или ползваният е повреден. Опитайте различен порт върху гърба на рутера Ви.
Заменете мрежовия кабел
Възможно е да разполагате с увреден етернет кабел. Опитайте да използвате някой, който е работил с други устройства.