Steam поддръжка
Възникна грешка при опита за обработка на тази заявка. Моля, дайте ни няколко минути и опитайте отново.
Steam поддръжка
Впишете се, така че да получите персонализирана помощ за Steam Link.
Избрахте проблема: Wake on LAN (събуждане при сигнал по локалната мрежа) не функционира

Функцията за Wake on LAN (събуждане при сигнал по локалната мрежа) работи само с жични мрежи при компютри, които са конфигурирани за това.
Възможно е да се натъкнете на проблеми с WOL, ако наскоро сте преминали към Windows 10.

Отстраняване на неизправности:
Преустановяване на бързото стартиране в Windows
 1. На компютъра хост, натиснете Windows клавиша;
 2. Наберете: power;
 3. Изберете „Power options“ („Опции за захранване“);
 4. Под „Shutdown settings“ („Настройки за изключване“), преустановете„fast startup“ („бързо стартиране“).
Включете WOL в Windows
 1. Натиснете Windows клавиша;
 2. Наберете: device manager;
 3. Изберете „Device Manager“ („Диспечер на устройства“);
 4. Под „Network adapters“ („Мрежови адаптери“), кликнете с десния бутон на мишката върху своята мрежова карта и изберете „Properties„ („Свойства“)
 5. В раздела „Advanced“ („Разширени“), намерете и включете „Wake on Magic Packet„ („Събуждане при магически пакет“);
 6. В раздела „Power Management„ („Управление на захранването“), поставете отметка на „Allow this device to wake the computer“ („Позволете на това устройство да събужда компютъра“) и останалите свързани такива.
Включете WOL в BIOS
Процесът за включване на WOL в BIOS се различава между отделните компютри. За по-нататъшни подробности, потърсете каква е поредицата от специфични стъпки за компютъра Ви.

За да осъществите достъп до PCI опциите в BIOS:
 1. Изключете своя компютър;
 2. Включете го и натискайте клавиша DEL, докато се появи BIOS;
 3. Намерете менюто „Разширени“.
Обновете драйверите за поддръжка на WOL
Ако наскоро сте преминали към Windows 10, можете да опитате с обновяване на PCI драйверите си (за мрежови карти).
Най-новият RealTek PCI Express драйвер поправя някои проблеми, свързани с WOL под Windows 10.