Steam Support
En fejl opstod under forsøget på at håndtere den anmodning. Giv os venligst et par minutter og prøv så igen.
Steam Support
Log på for at få personlig hjælp til Steam Link.
Du valgte problemet: Jeg kan ikke tilslutte til et trådet netværk

Sørg for at at den grønne LED er tændt i ethernet-porten på bagsiden af Steam Link. Hvis den ikke er, og der er tændt for Steam Link, så betyder det, at Steam Link ikke er ordentligt forbundet til din router.

Fejlfinding:
Undersøg netværkskabel
Sørg for at ethernet-kablet er ordentligt sat i bagsiden af Steam Link og din router.
Undersøg netværksport
Visse routere har specialporte eller kan have en beskadiget port. Prøv en anden port på bagsiden af din router.
Udskift netværkskablet
Dit ethernet-kabel er muligvis beskadiget. Prøv at bruge et kabel der har virket med andre enheder.