Υποστήριξη Steam
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος. Δοκιμάστε ξανά σε λίγο.
Υποστήριξη Steam
Συνδεθείτε για να λάβετε προσωπική βοήθεια για το SteamVR.
Επιλέξατε το πρόβλημα: Η ενημέρωση υλικολογισμικού απέτυχε

Πρέπει πάντα να αφήνετε τις ενημερώσεις υλικολογισμικού να ολοκληρώνουν τελείως αφού ξεκινήσουν. Είναι σημαντικό να μην αποσυνδέετε ποτέ τα εξαρτήματα Vive ή να διακόπτετε μια ενημέρωση υλικολογισμικού σε εξέλιξη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων:
Επαναφορά συσκευών USB
  1. Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια Link Box από τον υπολογιστή σας
  2. Από τον εξυπηρετητή υπολογιστή σας, μεταβείτε στο SteamVR > Ρυθμίσεις > Δημιουργός. Σιγουρευτείτε ότι η επιλογή «Ρυθμίσεις δημιουργού» είναι επιλεγμένη
  3. Κάντε κλικ στο Αφαίρεση όλων των USB συσκευών SteamVR. Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο USB του Link Box δεν είναι συνδεδεμένο και επιλέξτε Ναι
  4. Μόλις ολοκληρωθεί, τερματίστε το SteamVR, συνδέστε το Link Box σας (USB, HDMI, παροχή ενέργειας) και εκκινήστε ξανά το SteamVR