Υποστήριξη Steam
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος. Δοκιμάστε ξανά σε λίγο.
Υποστήριξη Steam
Συνδεθείτε για να λάβετε προσωπική βοήθεια για το SteamVR.
Επιλέξατε το πρόβλημα: «Ο στοιχειοθέτης δεν είναι σε πλήρη οθόνη» / Η οθόνη είναι κόκκινη

Εμφανίζεται στο headset μια κόκκινη οθόνη κάθε φορά που ο στοιχειοθέτης δεν μπορεί να μεταβεί σε πλήρη οθόνη. Αυτό μπορεί να συμβεί αν άλλο παράθυρο συμπλέκει μαζί του.

Αντιμετώπιση προβλημάτων:
Ενεργοποίηση άμεσης λειτορυγίας
Εκκινήστε το SteamVR και μεταβείτε σε SteamVR > Ρυθμίσεις > καρτέλα Δημιουργού > Ενεργοποίηση άμεσης λειτουργίας

Η άμεση λειτουργία διασφαλίζει ότι η οθόνη headset σας δεν αναγνωρίζεται ως κανονική οθόνη. Αν τερματίσετε το SteamVR και η οθόνη headset εμφανίζει την επιφάνεια εργασίας σας, σημαίνει ότι η άμεση λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη. Όταν η άμεση λειτουργία εκτελείται κανονικά, θα βλέπετε το περιεχόμενο VR μόνο στην οθόνη headset.

Αν έχετε προβλήματα ενεργοποιώντας την άμεση λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τους πιο πρόσφατους οδηγούς για την κάρτα γραφικών σας.
Ενημερώστε τους οδηγούς GPU σας
Αν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε την άμεση λειτουργία, οι οδηγοί σας μπορεί να είναι ασύμβατοι με αυτό το χαρακτηριστικό και να απαιτούν ενημέρωση. Από την έκδοση Nvidia 360.75 και νεότερη και έκδοση AMD 1.0.3.16 και νεότερη η άμεση λειτουργία υποστηρίζεται για συσκευές VR.

Μεταβείτε στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή σας για να εγκαταστήσετε τους πιο πρόσφατους οδηγούς για την κάρτα γραφικών σας:

Οδηγοί καρτών γραφικών Nvidia

Οδηγοί καρτών γραφικών AMD