Υποστήριξη Steam
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος. Δοκιμάστε ξανά σε λίγο.
Υποστήριξη Steam
Συνδεθείτε για να λάβετε προσωπική βοήθεια για το SteamVR.
Επιλέξατε το πρόβλημα: Προβλήματα επιφανειών αφής χειριστηρίου

Αν η επιφάνεια αφής του χειριστηρίου σας τρέμει ή είναι υπερβολικά ευαίσθητη, μπορεί να χρειάζεται επαναβαθμονόμηση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων:
Βαθμονόμηση χειριστηρίου
Πριν κάνετε αυτά τα βήματα, βεβαιωθείτε ότι έχετε το πιο πρόσφατο λογισμικό χειριστηρίου. Μπορείτε να το ελέγξετε πηγαίνοντας στο SteamVR > Συσκευές > Ενημέρωση λογισμικού.

  1. Απενεργοποιήστε το χειριστήριο (κρατήστε πατημένο το κουμπί συστήματος)
  2. Όσο κρατάτε τη σκανδάλη και το κουμπί λαβής, πατήστε το κουμπί συστήματος
  3. Το χειριστήριο θα ενεργοποιηθεί με τον ήχο βαθμονόμησης