Υποστήριξη Steam
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος. Δοκιμάστε ξανά σε λίγο.
Υποστήριξη Steam
Συνδεθείτε για να λάβετε προσωπική βοήθεια για το SteamVR.
Επιλέξατε το πρόβλημα: Ο κατοπτρισμός ήχου δεν υποστηρίζεται

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον κατοπτρισμό ήχου στις ρυθμίσεις SteamVR. (SteamVR > Ρυθμίσεις > Ήχος > Κατοπτρισμός ήχου σε συσκευή)

Σε εκδόσεις N των Windows, αυτό το σφάλμα συνήθως υποδηλώνει ότι ένα απαιτούμενο Πακέτο Δυνατοτήτων Πολυμέσων δεν έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.
Σημείωση: Άλλες εκδόσεις των Windows μπορεί να απαιτούν διαφορετικό Πακέτο Δυνατοτήτων Πολυμέσων για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Επικοινωνήστε με την υποστήριξη της Microsoft εάν δεν είστε σίγουροι ποιο χρειάζεστε για την έκδοση των Windows σας.