Υποστήριξη Steam
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος. Δοκιμάστε ξανά σε λίγο.
Υποστήριξη Steam
Συνδεθείτε για να λάβετε προσωπική βοήθεια για το SteamVR.
Επιλέξατε το πρόβλημα: Οι οδηγοί Bluetooth δεν εγκαθίστανται

Το Bluetooth μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί στο SteamVR από τις Ρυθμίσεις > Γενικά > Ενεργοποίηση επικοινωνίας Bluetooth.

Στην ίδια σελίδα, υπάρχει ένα κουμπί για την εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης του Bluetooth..

Αν οι σταθμοί βάσης σας δεν χρησιμοποιούν ρυθμίσεις διαχείρισης ενέργειας ή δεν μπορούν να μπουν σε λειτουργία αναμονής, μπορεί να χρειαστεί να εγκαταστήσετε ξανά τον οδηγό Bluetooth.

  1. Απενεργοποιήστε την επικοινωνία Bluetooth από τις ρυθμίσεις SteamVR. Για να το κάνετε, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Γενικές > αποεπιλέξτε «Ενεργοποίηση επικοινωνίας Bluetooth».
  2. Επανεκκινήστε και τους δύο σταθμούς βάσης και το Link Box. Αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος από το πίσω μέρος του Link Box για να σιγουρευτείτε ότι τερμάτισε πλήρως.
  3. Ενεργοποιήστε ξανά την επικοινωνία Bluetooth από τις ρυθμίσεις SteamVR.

Αν αυτό δεν επέλυσε το πρόβλημά σας, τότε κάντε το εξής.

  1. Απενεργοποιήστε την επικοινωνία Bluetooth από το SteamVR > Ρυθμίσεις.
  2. Εγκαταστήστε χειροκίνητα τον οδηγό Bluetooth. Μπορείτε να τρέξετε την εγκατάσταση χειροκίνητα από: /Steam/steamapps/common/SteamVR/tools/lighthouse/bin/win64/vivebtdriver.exe
  3. Επαναλάβετε τα βήματα από παραπάνω για να επανεκκινήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά την επικοινωνία Bluetooth και έπειτα ελέγξτε το πρόβλημα.