Υποστήριξη Steam
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος. Δοκιμάστε ξανά σε λίγο.
Υποστήριξη Steam
Συνδεθείτε για να λάβετε προσωπική βοήθεια για το Steam Controller.
Επιλέξατε το πρόβλημα: Το κουμπί System ανάβει αλλά δεν μπορεί να ελέγξει τίποτα

Το Χειριστήριο Steam σας μπορεί να είναι συζευγμένο με μια διαφορετική συσκευή (άλλον υπολογιστή ή Steam Link).

Αντιμετώπιση προβλημάτων:
Αφαιρέστε τις μπαταρίες και συνδέστε το με καλώδιο micro-USB
Αφαιρέστε τις μπαταρίες και συνδέστε το Χειριστήριο Steam στη θύρα USB 2.0 του υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο micro-USB.
Εάν μια θύρα USB δεν λειτουργεί, δοκιμάστε μια άλλη.
Συζεύξτε ασύρματα σε άλλη πηγή
Εάν συζεύξατε το Χειριστήριο Steam σε πολλές συσκευές ασύρματα, μπορεί να είναι συζευγμένο με μια συσκευή που δεν χρησιμοποιείται.

  1. Συνδέστε την ασύρματη επέκταση USB σας στην επιθυμητή συσκευή
  2. Απενεργοποιήστε το Χειριστήριο Steam σας
  3. Κρατήστε πατημένο το (A) και πατήστε το κουμπί Steam για να αλλάξετε συσκευή