Υποστήριξη Steam
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος. Δοκιμάστε ξανά σε λίγο.
Υποστήριξη Steam
Συνδεθείτε για να λάβετε προσωπική βοήθεια για το Steam Controller.
Επιλέξατε το πρόβλημα: Το κουμπί System δεν ανάβει

Αν δεν βλέπετε κάποιον φωτισμό αλλά μπορείτε ακόμη να παίξετε παιχνίδια, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση φωτισμού του Χειριστηρίου Steam σας από το μενού ρυθμίσεων Χειριστηρίου στη λειτουργία Big Picture.

Αντιμετώπιση προβλημάτων:
Αφαιρέστε τις μπαταρίες και συνδέστε το με καλώδιο micro-USB
Αφαιρέστε τις μπαταρίες και συνδέστε το Χειριστήριο Steam στη θύρα USB 2.0 του υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο micro-USB.
Εάν μια θύρα USB δεν λειτουργεί, δοκιμάστε μια άλλη.
Αντικαταστήστε τις μπαταρίες
Αποσυνδέστε το Χειριστήριο Steam και αντικαταστήστε και τις δύο μπαταρίες.