Υποστήριξη Steam
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος. Δοκιμάστε ξανά σε λίγο.
Υποστήριξη Steam
Συνδεθείτε για να λάβετε προσωπική βοήθεια για το Steam Controller.
Επιλέξατε το πρόβλημα: Κατεστραμμένο Χειριστήριο Steam

Το εργαλείο ελέγχου εισόδου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ελέγξει τη λειτουργία του κάθε πλήκτρου στο Χειριστήριο Steam. Επίσης θα ελέγξει τη λειτουργικότητα της απτικής απόκρισης του Χειριστηρίου Steam. Για να ελέγξετε, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Σε λειτουργία Big Picture, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Χειριστήριο > Ρυθμίσεις χειριστηρίου
  2. Επιλέξτε το Χειριστήριο Steam σας στη λίστα συσκευών και επιλέξτε Έλεγχος
  3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τον διαγνωστικό έλεγχο