Υποστήριξη Steam
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος. Δοκιμάστε ξανά σε λίγο.
Υποστήριξη Steam
Συνδεθείτε για να λάβετε προσωπική βοήθεια για το Steam Controller.
Επιλέξατε το πρόβλημα: Ελλειπή / κατεστραμμένα τμήματα

Αν το Χειριστήριο Steam σας έχει ελλειπή ή κατεστραμμένα τμήματα, επικοινωνήστε με την υποστήριξη για να συζητήσετε την αντικατάσταση των συγκεκριμένων εξαρτημάτων.

Αποθέστε αρχεία εδώ για να τα επισυνάψετε στο αίτημά σας
Δώστε μας τη διεύθυνση email σας ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας.
Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας για να εντοπίσετε τον σειριακό αριθμό του χειριστηρίου και εισάγετέ τον παρακάτω.
Μπορείτε να βρείτε τον σειριακό αριθμό για τον δέκτη του χειριστηρίου σας στην κάτω πλευρά του.
Η συμπερίληψη αυτών των σειριακών αριθμών δεν απαιτείται, αλλά θα μας βοηθήσει να επιλύσουμε το πρόβλημά σας πιο αποτελεσματικά.
Ο σειριακός αριθμός ξεκινά με F και έχει μήκος 10 χαρακτήρες.
Ο σειριακός αριθμός ξεκινά με F και έχει μήκος 10 χαρακτήρες.
Αν θέλετε να επισυνάψετε ένα αρχείο ή μια φωτογραφία στο αίτημα βοήθειάς σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Steam ή ενημερώστε τον περιηγητή σας.
Αναζητήστε ένα αρχείο για να το επισυνάψετε ή σύρετέ το εδώ.
Ακύρωση