Υποστήριξη Steam
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος. Δοκιμάστε ξανά σε λίγο.
Υποστήριξη Steam
Συνδεθείτε για να λάβετε προσωπική βοήθεια για το Steam Link.
Επιλέξατε το πρόβλημα: Δεν μπορώ να συνδεθώ στο δίκτυό μου

Πριν συνεχίσετε, μεταβείτε στις εσωτερικές ρυθμίσεις του δρομολογητή σας (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης), επιλέξτε κανάλι 11 (20MHz) για σύνδεση 2.4GHz και κανάλι 36 ή 149 (40/90MHz) για σύνδεση 5GH.