Υποστήριξη Steam
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος. Δοκιμάστε ξανά σε λίγο.
Υποστήριξη Steam
Συνδεθείτε για να λάβετε προσωπική βοήθεια για το Steam Link.
Επιλέξατε το πρόβλημα: Δεν μπορώ να συνδεθώ σε ασύρματο δίκτυο
Αντιμετώπιση προβλημάτων:
Επανεκκινήστε τον εξοπλισμό δικτύου σας
Ορισμένα προβλήματα δικτύου μπορούν να επιλυθούν τερματίζοντας την τροφοδοσία ρεύματος και κάνοντας ξανά εκκίνηση του εξοπλισμού δικτύου σας (δρομολογητής, μόντεμ, προσαρμογείς γραμμής ρεύματος και άλλα). Κάθε συσκευή είναι διαφορετική όμως, αλλά στις περισσότερες μπορεί να πραγματοποιηθεί επανεκκίνηση με τα παρακάτω βήματα:

  1. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε συσκευή, ξεκινώντας με τον δρομολογητή σας
  2. Εντοπίστε το καλώδιο τροφοδοσίας που είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή σας
  3. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή σας
  4. Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα
  5. Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας και αφήστε τη συσκευή να κάνει πλήρη επανεκκίνηση (περίπου 60 δευτερόλεπτα)
Επανεκκινήστε το Steam Link και τον υπολογιστή
Ορισμένα προβλήματα δικτύου μπορούν να επιλυθούν τερματίζοντας τη τροφοδοσία ρεύματος και εκκινώντας την ξανά στο Steam Link και τον υπολογιστή σας

  1. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το Steam Link σας
  2. Περιμένετε 3 δευτερόλεπτα
  3. Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας και αφήστε το Steam Link να επανεκκινήσει πλήρως (περίπου 30 δευτερόλεπτα)
Ελέγξτε για ενημερώσεις υλικολογισμικού δρομολογητή
Μερικά προβλήματα δικτύου μπορούν να επιλυθούν ενημερώνοντας το modem και τον δρομολογητή σας για να έχουν το πιο πρόσφατο υλικολογισμικό. Για πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένους δρομολογητές ή modem, θα χρειαστεί να επικοινωνήστε με τον αρχικό κατασκευαστή.
Δοκιμάστε σύνδεση με καλώδιο
Προτείνουμε την ενσύρματη σύνδεση για βέλτιστη απόδοση μετάδοσης.
Αν δεν έχετε τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης, δοκιμάστε να συνδέσετε το Steam Link σας σε ένα ενσύρματο δίκτυο.