Υποστήριξη Steam
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος. Δοκιμάστε ξανά σε λίγο.
Υποστήριξη Steam
Συνδεθείτε για να λάβετε προσωπική βοήθεια για το Steam Link.
Επιλέξατε το πρόβλημα: Δεν μπορώ να συνδεθώ σε ενσύρματο δίκτυο

Ελέγξτε για να σιγουρευτείτε πως το πράσινο λαμπάκι είναι φωτεινό στη θύρα ethernet στο πίσω μέρος του Steam Link. Αν δεν είναι, και το Steam Link είναι ενεργό, σημαίνει πως το Steam Link δεν είναι σωστά συνδεδεμένο με τον δρομολογητή σας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων:
Ελέγξτε το καλώδιο δικτύου
Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο ethernet είναι ασφαλώς τοποθετημένο στο πίσω μέρος του Steam Link και στο πίσω μέρος του δρομολογητή σας.
Ελέγξτε τη θύρα δικτύου
Μερικοί δρομολογητές έχουν θύρες για ειδικούς σκοπούς ή μπορεί να έχουν χαλασμένες θύρες. Δοκιμάστε μια διαφορετική θύρα στο πίσω μέρος του δρομολογητή σας.
Αντικαταστήστε το καλώδιο δικτύου
Μπορεί να έχετε χαλασμένο καλώδιο ethernet. Δοκιμάστε ένα καλώδιο που έχει λειτουργήσει με άλλες συσκευές.