Υποστήριξη Steam
Παρουσιάστηκε ένα σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος. Παρακαλούμε δοκιμάστε ξανά σε λίγο.
Υποστήριξη Steam
Συνδεθείτε για να λάβετε προσωπική βοήθεια για το Steam Link.
Επιλέξατε το πρόβλημα: Δεν μπορώ να βρω τον υπολογιστή διακομιστή μου

Το Steam Link και ο υπολογιστής διακομιστής σας πρέπει να είναι συνδεδεμένοι στον ίδιο δρομολογητή για να βλέπουν το ένα το άλλο.

Αντιμετώπιση προβλημάτων:
Σιγουρευτείτε ότι το Steam λειτουργεί και είστε συνδεδεμένοι
Για να μπορέσει το Steam Link να δει τον υπολογιστή διακομιστή σας, πρέπει να είναι ενεργός ενώ τρέχει το Steam και είναι συνδεδεμένο στο λογαριασμό Steam σας.
Επιλέξτε ξανά το Ενεργοποίηση μετάδοσης στις ρυθμίσεις
  1. Εκτελέστε την εφαρμογή του Steam
  2. Πάνω αριστερά, πατήστε Steam, έπειτα Ρυθμίσεις
  3. Στην καρτέλα Οικιακή μετάδοση, αποεπιλέξτε και επιλέξτε ξανά το κουτί Ενεργοποίηση μετάδοσης
  4. Πατήστε OK
Σιγουρευτείτε ότι το Steam Link και το PC είναι στο ίδιο δίκτυο
Βεβαιωθείτε ότι το Steam Link και ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο. Εάν οι πρώτοι 3 αριθμοί της διεύθυνσης IP του Steam Link σας είναι ίδιοι με αυτούς της διεύθυνσης IP του υπολογιστή σας, είναι πιθανώς στο ίδιο δίκτυο.

Πώς να βρείτε τη διεύθυνση IP του Steam Link σας:
  1. Από το κύριο μενού του Steam Link, επιλέξτε Ρυθμίσεις
  2. Επιλέξτε Δίκτυο