Υποστήριξη Steam
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος. Δοκιμάστε ξανά σε λίγο.
Υποστήριξη Steam
Συνδεθείτε για να λάβετε προσωπική βοήθεια για το Steam Link.
Επιλέξατε το πρόβλημα: Το Wake on LAN δεν λειτουργεί

Η λειτουργία αφύπνισης σε τοπικό δίκτυο (Wake on LAN) λειτουργεί μόνο σε ενσύρματα δίκτυα και σε υπολογιστές ρυθμισμένους να ενεργοποιούνται μέσω τοπικού δικτύου.
Μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα αν μεταβήκατε πρόσφατα σε Windows 10.

Αντιμετώπιση προβλημάτων:
Απενεργοποιήστε τη γρήγορη εκκίνηση στα Windows
 1. Στον υπολογιστή σας που λειτουργεί ως εξυπηρετητής, πατήστε το κουμπί των Windows
 2. Πληκτρολογήστε: ενέργεια
 3. Επιλέξτε Επιλογές παροχής ενέργειας
 4. Κάτω από τις Ρυθμίσεις τερματισμού, απενεργοποιήστε τη γρήγορη εκκίνηση
Ενεργοποιήστε το WOL στα Windows
 1. Πατήστε το κουμπί των Windows
 2. Πληκτρολογήστε: διαχείριση συσκευών
 3. Επιλέξτε Διαχείριση Συσκευών
 4. Κάτω από τους Προσαρμογείς δικτύου, κάντε δεξί κλικ στον προσαρμογέα δικτύου σας και επιλέξτε Ιδιότητες
 5. Στην καρτέλα Για προχωρημένους, βρείτε και ενεργοποιήστε την ιδιότητα Wake on Magic Packet
 6. Στην καρτέλα Διαχείριση ενέργειας, επιλέξτε Να επιτρέπεται η επανενεργοποίηση του υπολογιστή από αυτήν τη συσκευή και τα σχετικά κουτάκια.
Ενεργοποιήστε το WOL στο BIOS σας
Η διαδικασία ενεργοποίησης WOL στα BIOS διαφέρει από υπολογιστή σε υπολογιστή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, αναζητήστε τη διαδικασία για τον δικό σας υπολογιστή.

Για να έχετε πρόσβαση στις επιλογές PCI στο BIOS:
 1. Τερματίστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας
 2. Εκκινήστε τον υπολογιστή σας και πατήστε το πλήκτρο DEL μέχρι να εμφανιστεί το BIOS
 3. Βρείτε το μενού Advanced
Ενημέρωση οδηγών υποστήριξης WOL
Αν μεταβήκατε μόλις σε Windows 10, προσπαθήστε να ενημερώσετε τους οδηγούς PCI σας (ρυθμιστές διεπαφής δικτύου).
Το νεότερο λογισμικό οδηγού RealTek PCI Express έχει διορθώσει κάποια προβλήματα με την αφύπνιση μέσω τοπικού δικτύου στα Windows 10.