Υποστήριξη Steam
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος. Δοκιμάστε ξανά σε λίγο.
Υποστήριξη Steam
Συνδεθείτε για να λάβετε προσωπική βοήθεια για το Steam Link.
Επιλέξατε το πρόβλημα: Έχει κολλήσει σε χαμηλή ανάλυση
Αντιμετώπιση προβλημάτων:
Ορίστε την τηλεόραση σε πλήρη προβολή
Μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων προβολής στην τηλεόρασή σας και ενεργοποιήστε τη πλήρη οθόνη (ειδικά αν χρησιμοποιείτε μια μεγάλη οθόνη στον απομακρυσμένο υπολογιστή).
Αλλάξτε την ανάλυση εκκίνησης
*Αυτές οι οδηγίες απαιτούν ένα στικάκι USB*

Το Steam Link ξεκινάει σε 480p (το λογότυπο του Steam Link), έπειτα μεταβαίνει σε 1080p από προεπιλογή.
Μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση εκκίνησης σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω:

1080p
1080i
720p
480p
MV_PE_VOUT_FORMAT_720_480_I_5994
MV_PE_VOUT_FORMAT_720_480_I_60
MV_PE_VOUT_FORMAT_720_480_P_5994
MV_PE_VOUT_FORMAT_720_480_P_60
MV_PE_VOUT_FORMAT_720_576_I_50
MV_PE_VOUT_FORMAT_720_576_P_50
MV_PE_VOUT_FORMAT_1280_720_P_25
MV_PE_VOUT_FORMAT_1280_720_P_2997
MV_PE_VOUT_FORMAT_1280_720_P_50
MV_PE_VOUT_FORMAT_1280_720_P_5994
MV_PE_VOUT_FORMAT_1280_720_P_60
MV_PE_VOUT_FORMAT_1920_1080_I_50
MV_PE_VOUT_FORMAT_1920_1080_I_5994
MV_PE_VOUT_FORMAT_1920_1080_I_60
MV_PE_VOUT_FORMAT_1920_1080_P_24
MV_PE_VOUT_FORMAT_1920_1080_P_25
MV_PE_VOUT_FORMAT_1920_1080_P_2997
MV_PE_VOUT_FORMAT_1920_1080_P_50
MV_PE_VOUT_FORMAT_1920_1080_P_5994
MV_PE_VOUT_FORMAT_1920_1080_P_60

Να πως θα το κάνετε:

  1. Σε ένα στικάκι USB, δημιουργήστε ένα φάκελο με όνομα steamlink
  2. Μέσα στο φάκελο steamlink, δημιουργήστε ένα φάκελο με όνομα config
  3. Μέσα στον φάκελο config, δημιουργήστε ένα φάκελο με όνομα system
  4. Ανοίξτε ένα νέο αρχείο στο Σημειωματάριο (ή άλλη εφαρμογή απλού κειμένου), εισάγετε την επιθυμητή λειτουργία εκκίνησης (για παράδειγμα, 720p ή 1080i), και αποθηκεύστε το ως display_resolution στο φάκελο system
  5. Αφαιρέστε το στικάκι USB από τον υπολογιστή σας και τοποθετήστε το στο Steam Link
  6. Τερματίστε την παροχή ρεύματος στο Steam Link και εκκινήστε το ξανά. Πλέον θα πρέπει να βλέπετε μια νέα ανάλυση.