Υποστήριξη Steam
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος. Δοκιμάστε ξανά σε λίγο.
Υποστήριξη Steam
Συνδεθείτε για να λάβετε προσωπική βοήθεια για το Steam Link.
Επιλέξατε το πρόβλημα: Ο υπολογιστής και το Steam Link είναι συνδεδεμένα με καλώδιο
Αντιμετώπιση προβλημάτων:
Επανεκκινήστε τον εξοπλισμό δικτύου σας
Ορισμένα προβλήματα δικτύου μπορούν να επιλυθούν τερματίζοντας την τροφοδοσία ρεύματος και κάνοντας ξανά εκκίνηση του εξοπλισμού δικτύου σας (δρομολογητής, μόντεμ, προσαρμογείς γραμμής ρεύματος και άλλα). Κάθε συσκευή είναι διαφορετική όμως, αλλά στις περισσότερες μπορεί να πραγματοποιηθεί επανεκκίνηση με τα παρακάτω βήματα:

  1. Επαναλάβετε αυτά τα βήματα για κάθε συσκευή, ξεκινώντας με τον δρομολογητή σας
  2. Εντοπίστε το καλώδιο τροφοδοσίας που είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή σας
  3. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή σας
  4. Περιμένετε 30 δευτερόλεπτα
  5. Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας και αφήστε τη συσκευή να κάνει πλήρη επανεκκίνηση (περίπου 60 δευτερόλεπτα)
Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις μετάδοσης στις προεπιλογές
Από τη σελίδα εκκίνησης του Steam Link, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Μετάδοση > Προχωρημένες επιλογές (Y) > Επαναφορά προεπιλογών (Y).

*Αυτή η ρύθμιση εμφανίζεται μόνο στη δοκιμαστική έκδοση Steam Link. Μπορείτε να μεταβείτε στη δοκιμαστική έκδοση από τις ρυθμίσεις συστήματος.