Υποστήριξη Steam
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος. Δοκιμάστε ξανά σε λίγο.
Υποστήριξη Steam
Συνδεθείτε για να λάβετε προσωπική βοήθεια για το Steam Link.
Τι πρόβλημα αντιμετωπίζετε με αυτό το προϊόν;
Αντιμετώπιση προβλημάτων:
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις τηλεόρασης ή οθόνης
  1. Μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασης ή της οθόνης σας
  2. Προσαρμόστε την αναλογία οθόνης σε 16:9
  3. Αν η τηλεόραση ή η οθόνη σας έχει διαφορετικές λειτουργίες προβολής, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Παιχνίδι ή PC


Δείτε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες για την προσαρμογή των ρυθμίσεων για παιχνίδια.
Προσαρμόστε την κλίμακα εικόνας
Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος εικόνας από το κεντρικό μενού του Steam Link.

  1. Από το κεντρικό μενού του Steam Link, επιλέξτε Ρυθμίσεις
  2. Επιλέξτε Εμφάνιση
  3. Προσαρμόστε την εικόνα για να ταιριάζει στην οθόνη σας