Υποστήριξη Steam
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος. Δοκιμάστε ξανά σε λίγο.
Υποστήριξη Steam
Συνδεθείτε για να λάβετε προσωπική βοήθεια για το Steam Link.
Επιλέξατε το πρόβλημα: Τρεμόπαιγμα

Το μαύρο τρεμόσβημα συνήθως οφείλεται σε ελαττωματικό καλώδιο HDMI που δεν μπορεί να βρει καλό σήμα στην οθόνη

Αντιμετώπιση προβλημάτων:
Αφαιρέστε μετασχηματιστές, ενισχυτές και διαχωριστές από τη διαδρομή του HDMI
  1. Αφαιρέστε κάθε συσκευή που μετατρέπει ή αναδρομολογεί το σήμα HDMI από το Steam Link στην προβολή σας
  2. Χρησιμοποιήστε απευθείας ένα καλώδιο HDMI από το Steam Link στην προβολή σας
  3. Αν μια απευθείας σύνδεση βελτιώσει την κατάσταση, δοκιμάστε να τερματίσετε και να εκκινήσετε ξανά την τροφοδοσία ρεύματος σε κάθε συσκευή λήψης ή μετατροπής σήματος πριν τα συνδέσετε ξανά στο καλώδιο σήματος
Αντικαταστήστε το καλώδιο HDMI
Δοκιμάστε να αντικαταστήσετε το καλώδιο HDMI που ήταν μαζί με το Steam Link σας με κάποιο άλλο (καλύτερα παχύτερο) για να εξαλείψετε την πιθανότητα να προκαλεί πρόβλημα το καλώδιο.
Επεξεργασία αρχείου NVIDIA xorg.conf (μόνο για χρήστες Linux)
Ανοίξτε το αρχείο /etc/X11/xorg.conf, έπειτα προσθέστε την ακόλουθη γραμμή κάτω από το τμήμα «Screen»:

Option "metamodes" "1920x1080_60 +0+0 { ForceFullCompositionPipeline = On }"

Αποθηκεύστε τις αλλαγές και εξέλθετε.