Υποστήριξη Steam
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος. Δοκιμάστε ξανά σε λίγο.
Υποστήριξη Steam
Συνδεθείτε για να λάβετε προσωπική βοήθεια για το Steam Link.
Επιλέξατε το πρόβλημα: Δεν υπάρχει ήχος σε κάποιο παιχνίδι

Μερικά παιχνίδια αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τη μετάδοση ήχου με συγκεκριμένες διατάξεις ηχείων.

Αντιμετώπιση προβλημάτων:
Ορίστε τη διάταξη ηχείων του Steam Link σε Στέρεο
  1. Από το κεντρικό μενού Steam Link, επιλέξτε Ρυθμίσεις
  2. Επιλέξτε Ήχος
  3. Ορίστε τη Διαμόρφωση ηχείων σε Στερεοφωνικό
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ήχου εντός παιχνιδιού
Κάθε παιχνίδι έχει διαφορετικό σύνολο επιλογών ήχου στο μενού ρυθμίσεών του. Εκκινήστε το παιχνίδι και περιηγηθείτε στις ρυθμίσεις παιχνιδιού, βρείτε τις ρυθμίσεις ήχου και πραγματοποιήστε αλλαγές για να δοκιμάσετε την έξοδο του ήχου.