Υποστήριξη Steam
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος. Δοκιμάστε ξανά σε λίγο.
Υποστήριξη Steam
Συνδεθείτε για να λάβετε προσωπική βοήθεια για το Steam Link.
Επιλέξατε το πρόβλημα: Η συσκευή μου δεν εμφανίζεται στη ρύθμιση Bluetooth
Αντιμετώπιση προβλημάτων:
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία σύζευξης
Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι σε λειτουργία σύζευξης. Θα πρέπει να μπορείτε να την εντοπίσετε σε κάποιον άλλο εξυπηρετητή Bluetooth όπως ένα φορητό υπολογιστή ή ένα κινητό τηλέφωνο.
Επιβεβαιώστε τη λειτουργία του bluetooth
Επανελέγξτε ότι η συσκευή διαφημίζεται ως συσκευή Bluetooth και όχι ως γενική ασύρματη συσκευή. Δεν θα πρέπει να χρειάζεται επέκταση USB.
Αντικαταστήστε τις μπαταρίες
Αντικαταστήστε τις μπαταρίες της συσκευής ή βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως φορτισμένη.