Υποστήριξη Steam
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος. Δοκιμάστε ξανά σε λίγο.
Υποστήριξη Steam
Συνδεθείτε για να λάβετε προσωπική βοήθεια για το Steam Link.
Επιλέξατε το πρόβλημα: Χωρίς ήχο αφού συνδεθεί σε εξυπηρετητή

Αν ακούτε ήχο στο κεντρικό μενού Steam Link αλλά όχι όταν ξεκινάτε τη μετάδοση, αναθεωρήστε τις ρυθμίσεις ήχου του Steam Link και του απομακρυσμένου υπολογιστή σας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων:
Απενεργοποιήστε και έπειτα ενεργοποιήστε ξανά την τηλεόρασή σας
Απενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας και έπειτα ενεργοποιήστε την ξανά χωρίς να αποσυνδέσετε το Steam Link ή να διακόψετε τη μετάδοση.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις μετάδοσης ήχου
Βεβαιωθείτε ότι η μετάδοση ήχου είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις μετάδοσης του Steam Link σας.

Για να το κάνετε αυτό από το κύριο μενού του Steam Link:
  1. Πηγαίνετε στις ρυθμίσεις
  2. Επιλέξτε Μετάδοση
  3. Πατήστε (Y) για να μπείτε στις προχωρημένες επιλογές
  4. Βεβαιωθείτε ότι η Μετάδοση ήχου έχει οριστεί σε Ενεργοποιημένη
Αλλάξτε την προεπιλεγμένη συσκευή ήχου στον εξυπηρετητή υπολογιστή
Μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε την προεπιλεγμένη συσκευή ήχου στον απομακρυσμένο υπολογιστή σας.

Για να το κάνετε αυτό σε Windows, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
  1. Πατήστε το κουμπί των Windows
  2. Πληκτρολογήστε: «ήχος»
  3. Επιλέξτε Ήχοςστον πίνακα ελέγχου
  4. Στην καρτέλα Αναπαραγωγή, πατήστε δεξί κλικ σε μια ανενεργή συσκευή ήχου και επιλέξτε Ορισμός ως προεπιλεγμένης συσκευής