Υποστήριξη Steam
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος. Δοκιμάστε ξανά σε λίγο.
Υποστήριξη Steam
Συνδεθείτε για να λάβετε προσωπική βοήθεια για το Steam Link.
Επιλέξατε το πρόβλημα: Η συσκευή μου δεν συνδέεται, αλλά εμφανίζεται στη ρύθμιση Bluetooth
Αντιμετώπιση προβλημάτων:
Αντικαταστήστε τις μπαταρίες
Αντικαταστήστε τις μπαταρίες της συσκευής ή βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως φορτισμένη.
Επιβεβαιώστε τη λειτουργικότητα σύζευξης με άλλη συσκευή
Δοκιμάστε να συζεύξετε τη συσκευή με κάτι άλλο (φορητό υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, κτλ) και επιβεβαιώστε ότι λειτουργεί κανονικά.
Καταργήστε τη σύνδεση συσκευών και συζεύξτε τις ξανά
  1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth
  2. Χρησιμοποιώντας μια άλλη συσκευή εισόδου (ενσύρματο ποντίκι ή χειριστήριο), επιλέξτε τη συσκευή Bluetooth στη λίστα των ρυθμίσεων Bluetooth του Steam Link
  3. Πατήστε το κουμπί (X) για να διαγράψετε τη σύζευξη μεταξύ Steam Link και τη συσκευή Bluetooth
  4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth σε λειτουργία σύζευξης, επιλέξτε τη συσκευή στο μενού του Steam Link και δοκιμάστε να εκκινήσετε τη σύζευξη ξανά