Υποστήριξη Steam
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος. Δοκιμάστε ξανά σε λίγο.
Υποστήριξη Steam
Συνδεθείτε για να λάβετε προσωπική βοήθεια για το Steam Link.
Επιλέξατε το πρόβλημα: Χειριστήριο PlayStation 4

Για να συζεύξετε το χειριστήριο PS4 με το Steam Link:
  1. Χρησιμοποιώντας μια άλλη συσκευή εισόδου (ενσύρματο ποντίκι ή χειριστήριο), πηγαίνετε στις ρυθμίσεις Bluetooth
  2. Κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα κουμπιά PS και Share στο χειριστήριο PS4 μέχρι να μπει σε λειτουργία σύζευξης και αρχίσει να αναβοσβήνει
  3. Βρείτε Ασύρματο χειριστήριο τύπου χειριστήριο στη λίστα συσκευών Bluetooth
  4. Πατήστε το κουμπί (A) για να συζεύξετε το χειριστήριο PS4 σας