Υποστήριξη Steam
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την επεξεργασία του αιτήματος. Δοκιμάστε ξανά σε λίγο.
Υποστήριξη Steam
Συνδεθείτε για να λάβετε προσωπική βοήθεια για το Steam Link.
Επιλέξατε το πρόβλημα: Τιμόνια και μοχλοί

Τιμόνια, μοχλοί μάχης και μοχλοί πτήσης δεν υποστηρίζονται εγγενώς στο Steam Link, αλλά μπορούν να ενεργοποιηθούν με το προϊόν τρίτων VirtualHere.