Pomoc techniczna Steam
Wystąpił błąd podczas przetwarzania tego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.
Pomoc techniczna Steam
Zaloguj się, aby uzyskać spersonalizowaną pomoc dla SteamVR.
Wybrano problem: Pozycja podłogi jest określona na zbyt wysokim lub zbyt niskim poziomie

Pozycja twojej podłogi jest mierzona podczas przygotowania pokoju. Może się zmienić, jeżeli pozycja stacji bazowych ulegnie zmianie.

Rozwiązywanie problemów:
Uruchom ponownie przygotowanie pokoju
Uruchom Steam VR i przejdź do SteamVR > Uruchom przygotowanie pokoju.

Podczas etapu kalibracji podłogi spróbuj położyć swoje kontrolery tak, by spusty były skierowane w stronę sufitu – uniemożliwi im to kołysanie się. Jeżeli twoja podłoga jest powierzchnią szczególnie odbijającą, spróbuj położyć coś płaskiego i nieodbijającego pod każdym kontrolerem.

Możesz również użyć szybkiej kalibracji w menu ustawień SteamVR: Ustawienia > Deweloper > Pokój i śledzenie.
Zaktualizuj stary firmware
Jeżeli którekolwiek z urządzeń posiada dostępne aktualizacje firmware'u, kliknij to urządzenie prawym przyciskiem myszy w konsoli SteamVR i zaktualizuj firmware.

Zawsze pozwalaj oczekującym aktualizacjom firmware'u na zakończenie instalacji po tym, jak zostaną uruchomione. Pamiętaj, żeby nigdy nie odłączać komponentów Vive lub przerywać aktualizacji firmware'u będących w toku.