Pomoc techniczna Steam
Wystąpił błąd podczas przetwarzania tego żądania. Spróbuj ponownie za kilka minut.
Pomoc techniczna Steam
Zaloguj się, aby uzyskać spersonalizowaną pomoc dla Steam Link.
Wybrano problem: Komputer-host wyświetla się jako Offline

Steam musi być uruchomiony na twoim komputerze-hoście, by móc połączyć się ze Steam Linkiem. Jeżeli posiadasz włączoną zaporę sieciową, musisz zmienić uprawnienia tak, by pozwolić Steam Linkowi na połączenie się.

Rozwiązywanie problemów:
Upewnij się, że Steam jest uruchomiony i zalogowany na twoje konto
Aby Steam Link wykrył twój komputer-host, musi on zostać włączony wraz z klientem Steam, który będzie zalogowany na twoje konto.
Zaznacz ponownie Włącz strumieniowanie w ustawieniach
 1. Uruchom klienta Steam.
 2. Kliknij w lewym górnym rogu na Steam, a następnie Ustawienia.
 3. W zakładce Strumieniowanie odznacz i zaznacz kratkę Włącz strumieniowanie.
 4. Kliknij OK.
Ustaw swoją lokalizację sieciową na Sieć domowa
Użytkownicy zgłaszali, że używanie lokalizacji sieciowej o nazwie Sieć publiczna może powodować problemy z połączeniem przy strumieniowaniu.
Tymczasowo wyłącz zaporę sieciową
W niektórych przypadkach zapora systemowa może blokować możliwość łączenia się Steam Linka z twoim komputerem-hostem.
Jeżeli zmiana ustawień dla Steam jest niemożliwa, wykonaj poniższe polecenia, by tymczasowo wyłączyć zaporę systemową (na systemach Windows).

 1. Na komputerze-hoście naciśnij przycisk Windows na klawiaturze.
 2. Wpisz: zapora.
 3. Wybierz Zapora systemu Windows z listy.
 4. Kliknij na Włącz lub wyłącz Zaporę systemu Windows.
 5. Zaznacz Wyłącz Zaporę systemu Windows (niezalecane) i kliknij OK.


Wykonaj poniższe polecenia, aby ponownie włączyć Zaporę systemu Windows i stworzyć wyjątek dla Steam w ustawieniach zapory.

 1. Z okna Zapora systemu Windows kliknij na Zezwalaj aplikacji lub funkcji na dostęp przez Zaporę systemu Windows.
 2. Kliknij na przycisk Zmień ustawienia.
 3. Zaznacz wszystkie kratki ze Steam w nazwie.
 4. Kliknij OK.


ZoneAlarm sprawia problemy u niektórych użytkowników.