Steam Support
Ett fel uppstod vid hanteringen av denna begäran. Vänta i några minuter och försök igen.
Steam Support
Logga in för att få personlig hjälp med SteamVR.
Du har valt problemet: Problem med kontrollstyrplatta

Om din kontrolls styrplatta är ryckig eller överkänslig, kan den behöva kalibreras.

Felsökning:
Kalibrera kontroll
Innan du följer dessa steg, se till att du har den senaste kontrollprogramvaran. Kontrollera genom att gå till SteamVR > Enheter > Uppdatera programvara.

  1. Stäng av kontrollen (håll in systemknappen)
  2. Medan du håller in avtryckaren och greppknappen, tryck på systemknappen
  3. Kontrollen kommer att starta med kalibreringsljudet