Steam Support
Ett fel uppstod vid hanteringen av denna begäran. Vänta i några minuter och försök igen.
Steam Support
Logga in för att få personlig hjälp med SteamVR.
Du har valt problemet: Golvposition är för hög eller låg

Din golvposition mäts under rumskonfigurationen. Den kan ändras plötsligt om dina basstationer byter position.

Felsökning:
Kör rumskonfigurationen på nytt
Starta SteamVR och gå till SteamVR > Kör rumskonfiguration.

Vid kalibrering av golvet, prova att vända dina kontroller nedåt med avtryckarna uppåt för att förhindra obalans. Om ditt golv är blankt, prova att placera något plant och icke-reflekterande under vardera kontroll.

Du kan även göra en snabbkalibrering i menyn för SteamVR-inställningar. Du hittar detta under Inställningar > Utvecklare > Rum och spårning.
Uppdatera föråldrad programvara
Om någon av dina enheter har tillgängliga uppdateringar av inbyggd programvara, högerklicka på enheten i SteamVR-konsolen och uppdatera programvaran.

Du bör alltid låta pågående programvaruuppdateringar slutföras efter det att de påbörjats. Det är viktigt att aldrig koppla ur dina Vive-komponenter eller avbryta en pågående uppdatering.