Steam Support
Ett fel uppstod vid hanteringen av denna begäran. Vänta i några minuter och försök igen.
Steam Support
Logga in för att få personlig hjälp med Steam Link.
Du har valt problemet: Kan inte ansluta till ett trådbundet nätverk

Kontrollera att den gröna lysdioden lyser i nätverksporten på baksidan av din Steam Link. Om den inte gör det, och din Steam Link är påslagen, innebär det att din Steam Link inte är ordentligt ansluten till din router.

Felsökning:
Kontrollera nätverkskabel
Se till att nätverkskabeln är ordentligt ansluten till baksidan av din Steam Link och router.
Kontrollera nätverksuttag
Vissa routrar har uttag avsedda för specifika funktioner eller kan ha ett skadat uttag. Testa ett annat uttag på din router.
Byt nätverkskabel
Du kan ha en skadad nätverkskabel. Testa en kabel som har fungerat med andra enheter.