ฝ่ายสนับสนุน Steam
ตรวจพบข้อผิดพลาดในการพยายามดำเนินคำร้องนั้น โปรดให้เวลาเราสองสามนาที แล้วลองใหม่อีกครั้ง
ฝ่ายสนับสนุน Steam
เข้าสู่ระบบ เพื่อรับความช่วยเหลือส่วนตัวสำหรับ SteamVR
คุณได้เลือกปัญหาแล้ว: ฝ่ายสนับสนุน HTC

HTC จัดการเกี่ยวกับการจัดส่ง Vive และส่วนประกอบ Vive กรุณาติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อขอความช่วยเหลือหากผลิตภัณฑ์ที่คุณสั่งซื้อเสียหาย สูญหาย หรือมีชิ้นส่วนที่หายไป