ฝ่ายสนับสนุน Steam
ตรวจพบข้อผิดพลาดในการพยายามดำเนินคำร้องนั้น โปรดให้เวลาเราสองสามนาที แล้วลองใหม่อีกครั้ง
ฝ่ายสนับสนุน Steam
เข้าสู่ระบบ เพื่อรับความช่วยเหลือส่วนตัวสำหรับ SteamVR
คุณได้เลือกปัญหาแล้ว: คุณภาพเสียงไม่ดี
การแก้ไขปัญหา:
เสียบสายที่หลวมให้แน่น
ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อทั้งหมดที่เครื่องสวมศีรษะ กล่องลิงก์ และ PC แน่นเรียบร้อย

อ่านหัวข้อ "การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB กับเครื่องสวมศีรษะ" ในคู่มือการใช้งาน HTC Vive เพื่อเรียนรู้วิธีการเชื่อมต่อสายเคเบิลกับเครื่องสวมศีรษะ
ปรับคุณภาพเสียงใน Windows
เรียกใช้ SteamVR และเชื่อมต่อ Vive ของคุณพร้อมกับปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
  1. คลิกขวาที่ไอคอน ระดับเสียง ในถาดงานของคุณ
  2. เลือก อุปกรณ์ระบบเสียง
  3. คลิกขวา HTC-Vive-C และเลือก คุณสมบัติ
  4. ภายใต้แท็บ ขั้นสูง ตั้งค่าคุณภาพเสียงของคุณเป็น 16 บิต 48,000 Hz
  5. คลิก นำไปใช้