ฝ่ายสนับสนุน Steam
ตรวจพบข้อผิดพลาดในการพยายามดำเนินคำร้องนั้น โปรดให้เวลาเราสองสามนาที แล้วลองใหม่อีกครั้ง
ฝ่ายสนับสนุน Steam
เข้าสู่ระบบ เพื่อรับความช่วยเหลือส่วนตัวสำหรับ SteamVR
คุณได้เลือกปัญหาแล้ว: ไม่ได้ยินเสียงในหูฟัง
การแก้ไขปัญหา:
เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ระบบเสียงเริ่มต้นใน Windows
ตรวจสอบว่า Windows กำลังส่งสัญญาณเสียงไปยังอุปกรณ์เสียง HTC-VIVE-C

 1. กดปุ่ม Windows
 2. พิมพ์: sound
 3. เลือก เสียง ในแผงควบคุม
 4. ภายใต้แท็บ การเล่น ให้คลิกขวาที่อุปกรณ์เสียง HTC-VIVE-C และเลือก ตั้งค่าเป็นอุปกรณ์เริ่มต้น
 5. หากเสียงยังคงไม่ถูกส่งไปยัง Vive ให้ปิดการใช้งานอุปกรณ์เสียงอื่นที่ถูกเปิดการใช้งานอยู่


หากไม่ได้ผล ให้กลับไปที่แท็บ การเล่น และลองตั้งค่าอุปกรณ์เสียง ลำโพง แบบ USB เป็นอุปกรณ์เริ่มต้น การส่งสัญญาณเสียงผ่านทาง USB อาจเพิ่มเวลาแฝงให้กับการเล่นเสียง เราขอแนะนำให้ใช้อุปกรณ์เสียง HTC-VIVE-C แบบ HDMI หากเป็นไปได้
ตรวจสอบระดับเสียงของอุปกรณ์ระบบเสียง
 1. คลิกที่ไอคอน "ระดับเสียง ในถาดงาน
 2. ไปที่ระดับเสียง HTC-VIVE-C (หรือลำโพง USB)
 3. ตั้งค่าระดับเสียงเป็น 50%
ตรวจสอบระดับเสียงแอปพลิเคชันในในมิกเซอร์
 1. คลิกที่ไอคอน ระดับเสียง ในถาดงาน
 2. ภายใต้ตัวเลื่อนระดับเสียง HTC-VIVE-C (หรือลำโพง USB) คลิก ตัวปรับแต่ง
 3. ไปที่ตัวเลื่อนระดับเสียงของแอปพลิเคชันและตั้งค่าเป็นอย่างน้อย 50%
รีสตาร์ท SteamVR
คลิก X เพื่อปิด SteamVR แล้วเริ่มจาก เครื่องมือ ในคลัง Steam ของคุณ