ฝ่ายสนับสนุน Steam
ตรวจพบข้อผิดพลาดในการพยายามดำเนินคำร้องนั้น โปรดให้เวลาเราสองสามนาที แล้วลองใหม่อีกครั้ง
ฝ่ายสนับสนุน Steam
เข้าสู่ระบบ เพื่อรับความช่วยเหลือส่วนตัวสำหรับ SteamVR
คุณได้เลือกปัญหาแล้ว: การอัปเดตเฟิร์มแวร์ล้มเหลว

คุณควรปล่อยให้การอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่รอดำเนินการอยู่ได้ดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์หลังจากที่ได้เริ่มต้นอัปเดตไปแล้ว สิ่งสำคัญคือ อย่าถอดสายอุปกรณ์ Vive หรือขัดจังหวะการอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่กำลังดำเนินการอยู่

การแก้ไขปัญหา:
รีเซ็ตอุปกรณ์ USB
  1. ถอดปลั๊กสายกล่องลิงก์ทั้งหมดจาก PC ของคุณ
  2. จากเครื่องคอมพิวเตอร์โฮสต์ของคุณ ไปที่ SteamVR > การตั้งค่า > ผู้พัฒนา ตรวจสอบว่าได้ทำเครื่องหมายเลือกช่องการตั้งค่าผู้พัฒนา
  3. คลิกที่ ลบอุปกรณ์ SteamVR USB ทั้งหมด ตรวจสอบว่าไม่ได้เสียบปลั๊กสาย USB ของกล่องลิงก์ และคลิก ใช่
  4. เมื่อดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ ให้ออกจาก SteamVR แล้วเสียบปลั๊กกล่องลิงก์ (USB, HDMI, Power) จากนั้นเริ่ม SteamVR ใหม่