ฝ่ายสนับสนุน Steam
ตรวจพบข้อผิดพลาดในการพยายามดำเนินคำร้องนั้น โปรดให้เวลาเราสองสามนาที แล้วลองใหม่อีกครั้ง
ฝ่ายสนับสนุน Steam
เข้าสู่ระบบ เพื่อรับความช่วยเหลือส่วนตัวสำหรับ SteamVR
คุณได้เลือกปัญหาแล้ว: ข้อผิดพลาด 100

ข้อผิดพลาดนี้หมายความว่า ไฟล์โปรแกรม SteamVR ไม่ได้จัดเก็บไว้ในไดเรกทอรีที่ถูกต้อง

การแก้ไขปัญหา:
แก้ไขตำแหน่งการติดตั้ง SteamVR
หากติดตั้ง Steam ในไดเรกทอรีที่ไม่ใช่ไดเรกทอรีเริ่มต้น ตำแหน่งไฟล์ SteamVR config/log ของคุณอาจอ้างอิงไดเรกทอรีที่ไม่มีอยู่ได้

วิธีการแก้ไขตำแหน่งการติดตั้ง SteamVR:
 1. ไปที่: ...Steam/steamapps/common/SteamVR/bin/win64
 2. เรียกใช้ vrpathreg และแก้ไขตำแหน่งไปยังไดรฟ์และไดเรกทอรีที่ถูกต้อง หรือลบไฟล์ openvr.vrpath ใน user/AppData/Local/openvr


ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่าไฟล์ที่ซ่อนอยู่ให้แสดงบนระบบของคุณ:
 1. คลิก ปุ่ม "เริ่ม" > แผงควบคุม > ลักษณะที่ปรากฏและการตั้งค่าส่วนบุคคล > ตัวเลือกโฟลเดอร์
 2. คลิกแท็บ "มุมมอง"
 3. ภายใต้ การตั้งค่าขั้นสูง ให้คลิก แสดงไฟล์และโฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่ จากนั้นคลิก "ตกลง"

บนระบบ Windows 10 ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อแสดงไฟล์/โฟลเดอร์ที่ซ่อนอยู่:
 1. เลือก ปุ่ม "เริ่ม"จากนั้นเลือก File Explorer
 2. เลือก แท็บ "มุมมอง"
 3. ทำเครื่องหมายเลือกที่กล่อง รายการที่ซ่อนอยู่ เพื่อดูรายการที่ซ่อนอยู่
ถอนการติดตั้งและติดตั้ง SteamVR ใหม่
 1. เริ่มไคลเอนต์ Steam
 2. เลื่อนเคอร์เซอร์ของคุณไปไว้เหนือปุ่ม คลัง
 3. เลือก เครื่องมือ
 4. ค้นหาและคลิกขวาที่ SteamVR ในรายการเครื่องมือ
 5. เลือก ลบเนื้อหาภายในเครื่อง


เมื่อถอนการติดตั้งแล้ว ให้ดับเบิลคลิกที่ SteamVR ในรายการเครื่องมือเพื่อติดตั้งใหม่