ฝ่ายสนับสนุน Steam
ตรวจพบข้อผิดพลาดในการพยายามดำเนินคำร้องนั้น โปรดให้เวลาเราสองสามนาที แล้วลองใหม่อีกครั้ง
ฝ่ายสนับสนุน Steam
เข้าสู่ระบบ เพื่อรับความช่วยเหลือส่วนตัวสำหรับ SteamVR
คุณได้เลือกปัญหาแล้ว: ไม่สามารถเข้าถึง GPU ได้ (ข้อผิดพลาด 109/ข้อผิดพลาด 400)

จอแสดงผลของคุณอาจไม่สามารถเข้าถึง GPU ของคุณได้ ทั้งจอแสดงผล Vive และจอแสดงผลหลักจะต้องเชื่อมต่อกับ GPU เดียวกัน

การแก้ไขปัญหา:
ตรวจสอบการทำงานของพอร์ตวิดีโอและการเชื่อมต่อ GPU
ตรวจสอบ 2 สิ่งต่อไปนี้:
  1. ทั้งจอภาพหลักของคุณและกล่องลิงก์ได้ถูกเสียบเข้ากับ GPU เดียวกัน
  2. ทั้งจอภาพหลักของคุณและกล่องลิงก์ได้ถูกเสียบเข้ากับพอร์ตที่ใช้งานได้


ในกรณีส่วนใหญ่ พอร์ตวิดีโอที่คู่กันบนเครื่อง PC ของคุณควรเข้าถึง GPU เดียวกัน

หากคุณเชื่อว่าเป็นไปตามข้อความข้างต้น ให้ลอง:

  • ใช้พอร์ตข้อมูลประเภทเดียวกันช่องอื่นสำหรับแต่ละอุปกรณ์ (เช่น เปลี่ยนสาย HDMI ของกล่องลิงก์จากพอร์ต HDMI หนึ่งเป็นพอร์ต HDMI อื่น)
  • ใช้สาย Mini DisplayPort/DisplayPort หรืออะแดปเตอร์ HDMI/DisplayPort เพื่อเสียบกล่องลิงก์เข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณหากพอร์ตที่คุณใช้เป็นประจำตรวจจับอุปกรณ์นั้นไม่พบ
  • ใช้สาย DVI หรือ DisplayPort แทน HDMI หรือในทางกลับกัน
รีบูตเครื่องสวมศีรษะของคุณ
  1. คลิกขวาที่ ไอคอนเครื่องสวมศีรษะ ใน SteamVR
  2. เลือก รีบูตเครื่องสวมศีรษะ Vive
  3. รอให้กระบวนการรีบูตดำเนินการเสร็จสมบูรณ์