ฝ่ายสนับสนุน Steam
ตรวจพบข้อผิดพลาดในการพยายามดำเนินคำร้องนั้น โปรดให้เวลาเราสองสามนาที แล้วลองใหม่อีกครั้ง
ฝ่ายสนับสนุน Steam
เข้าสู่ระบบ เพื่อรับความช่วยเหลือส่วนตัวสำหรับ Steam Link
คุณได้เลือกปัญหาแล้ว: ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายของฉันได้

ก่อนดำเนินการต่อ โปรดเปิดการตั้งค่าภายในของเราเตอร์ของคุณ (อ่านคู่มือการใช้งาน) เลือกช่อง 11 (20MHz) สำหรับการเชื่อมต่อ 2.4GHz และช่อง 36 หรือ 149 (40/80MHz) สำหรับการเชื่อมต่อ 5GHz