ฝ่ายสนับสนุน Steam
ตรวจพบข้อผิดพลาดในการพยายามดำเนินคำร้องนั้น โปรดให้เวลาเราสองสามนาที แล้วลองใหม่อีกครั้ง
ฝ่ายสนับสนุน Steam
เข้าสู่ระบบ เพื่อรับความช่วยเหลือส่วนตัวสำหรับ Steam Link
คุณได้เลือกปัญหาแล้ว: ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สายได้
การแก้ไขปัญหา:
ปิดและเปิดอุปกรณ์เครือข่าย
ปัญหาเครือข่ายบางอย่างสามารถแก้ไขได้โดยการปิดและเปิดอุปกรณ์เครือข่ายของคุณ (เราเตอร์ โมเด็ม อะแดปเตอร์ไฟ ฯลฯ) อุปกรณ์แต่ละชิ้นแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ดี อุปกรณ์ส่วนใหญ่สามารถปิดและเปิดเครื่องได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับอุปกรณ์แต่ละชิ้น โดยเริ่มด้วยเราเตอร์ของคุณ
  2. ค้นหาสายไฟที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ
  3. ถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์ของคุณ
  4. รอ 30 วินาที
  5. เสียบสายไฟกลับคืนและปล่อยให้อุปกรณ์เริ่มใหม่โดยสมบูรณ์ (ประมาณ 60 วินาที)
ปิดและเปิด Steam Link และคอมพิวเตอร์
ปัญหาบางอย่างสามารถแก้ไขโดยการปิดและเปิด Steam Link และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

  1. ถอดสายไฟออกจาก Steam Link ของคุณ
  2. รอ 3 วินาที
  3. เสียบสายไฟกลับคืนและปล่อยให้ Steam Link เริ่มใหม่โดยสมบูรณ์ (ประมาณ 30 วินาที)
ตรวจดูการอัปเดตของเฟิร์มแวร์เราเตอร์
ปัญหาด้านเครือข่ายบางอย่างสามารถแก้ไขโดยการอัปเดตโมเด็มและเราเตอร์ของคุณ เพื่อให้อุปกรณ์เหล่านี้ใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเราเตอร์หรือโมเด็มที่เจาะจง คุณจำเป็นจะต้องติดต่อกับผู้ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิม
ลองการเชื่อมต่อแบบสาย
เราแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่อแบบสายเพื่อสัมผัสประสบการณ์การสตรีมที่ดีที่สุด
หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้ ลองเชื่อมต่อ Steam Link ของคุณไปยังเครือข่ายแบบสาย