ฝ่ายสนับสนุน Steam
ตรวจพบข้อผิดพลาดในการพยายามดำเนินคำร้องนั้น โปรดให้เวลาเราสองสามนาที แล้วลองใหม่อีกครั้ง
ฝ่ายสนับสนุน Steam
เข้าสู่ระบบ เพื่อรับความช่วยเหลือส่วนตัวสำหรับ Steam Link
คุณได้เลือกปัญหาแล้ว: ไม่สามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแบบสายได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟเชื่อมต่อ LED สีเขียวติดสว่างในพอร์ตอีเทอร์เน็ตที่ด้านหลังของ Steam Link หากไม่ติด แต่ Steam Link เปิดอยู่ หมายความว่า ไม่ได้เชื่อมต่อ Steam Link กับเราเตอร์อย่างถูกต้อง

การแก้ไขปัญหา:
ตรวจสอบสายเชื่อมต่อเครือข่าย
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายอีเทอร์เน็ตเข้ากับด้านหลังของ Steam Link และด้านหลังของเราเตอร์แน่นแล้ว
ตรวจสอบพอร์ตเครือข่าย
เราเตอร์บางประเภทมีพอร์ตสำหรับวัตถุประสงค์พิเศษหรืออาจมีพอร์ตที่ชำรุด ให้ลองพอร์ตอื่นที่ด้านหลังของเราเตอร์ของคุณ
เปลี่ยนสายเชื่อมต่อเครือข่าย
สายอีเทอร์เน็ตของคุณอาจชำรุด ลองใช้สายที่ใช้งานได้กับอุปกรณ์อื่น