ฝ่ายสนับสนุน Steam
ตรวจพบข้อผิดพลาดในการพยายามดำเนินคำร้องนั้น โปรดให้เวลาเราสองสามนาที แล้วลองใหม่อีกครั้ง
ฝ่ายสนับสนุน Steam
เข้าสู่ระบบ เพื่อรับความช่วยเหลือส่วนตัวสำหรับ Steam Link
คุณได้เลือกปัญหาแล้ว: Wake on LAN ไม่ทำงาน

คุณสมบัติ Wake on LAN ทำงานได้บนเครือข่ายแบบสายด้วยคอมพิวเตอร์ที่ได้กำหนดค่าสำหรับ Wake on LAN แล้วเท่านั้น
คุณอาจประสบปัญหาเกี่ยวกับ WOL หากคุณเพิ่งเปลี่ยนมาใช้ Windows 10

การแก้ไขปัญหา:
ปิดการใช้งานการเปิดอย่างรวดเร็วใน Windows
 1. บนโฮสต์ PC ของคุณ กดปุ่ม Windows
 2. พิมพ์: power
 3. เลือก Power options
 4. ภายใต้ Shutdown settings ให้ปิดการใช้งาน fast startup
เปิดการใช้งาน WOL ใน Windows
 1. กดปุ่ม Windows
 2. พิมพ์: device manager
 3. เลือก ตัวจัดการอุปกรณ์
 4. ภายใต้ อะแดปเตอร์เครือข่าย, คลิกขวาที่อะแดปเตอร์เครือข่ายของคุณ และเลือก คุณสมบัติ
 5. ในแท็บ ขั้นสูง ค้นหาและเปิดการใช้งาน เรียก Magic Packet กลับสู่การทำงาน
 6. ในแท็บ การจัดการพลังงาน ทำเครื่องหมายเลือกที่ อนุญาตให้อุปกรณ์นี้เรียกเครื่องคอมพิวเตอร์กลับสู่การทำงาน และช่องที่เกี่ยวข้อง
เปิดการใช้งาน WOL ใน BIOS ของคุณ
กระบวนการเปิดการใช้งาน WOL ใน BIOS แตกต่างกันระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ค้นหากระบวนการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยเฉพาะ

ในการเข้าถึงตัวเลือก PCI ใน BIOS:
 1. ปิดการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณและกดปุ่ม DEL จนกว่า BIOS จะปรากฏขึ้นมา
 3. ค้นหาเมนู ขั้นสูง
อัปเดตไดรเวอร์ที่รองรับ WOL
หากคุณได้สลับไปเป็น Windows 10 แล้ว คุณอาจลองอัปเดตไดรเวอร์ PCI ของคุณ (Network Interface Controllers)
ซอฟต์แวร์ไดรเวอร์ RealTek PCI Express ล่าสุดสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ Windows 10 WOL