ฝ่ายสนับสนุน Steam
ตรวจพบข้อผิดพลาดในการพยายามดำเนินคำร้องนั้น กรุณาให้เวลาเราสองสามนาที แล้วลองใหม่อีกครั้ง
ฝ่ายสนับสนุน Steam
เข้าสู่ระบบ เพื่อรับความช่วยเหลือส่วนตัวสำหรับ Steam Link
คุณได้เลือกปัญหาแล้ว: หน้าจอดำ

ก่อนดำเนินการต่อ กรุณาถอดอุปกรณ์ USB ทั้งหมดออก ปิดและเปิด Steam Link จากนั้นเสียบปลั๊กกลับคืน แล้วลองใหม่อีกครั้ง