ฝ่ายสนับสนุน Steam
ตรวจพบข้อผิดพลาดในการพยายามดำเนินคำร้องนั้น กรุณาให้เวลาเราสองสามนาที แล้วลองใหม่อีกครั้ง
ฝ่ายสนับสนุน Steam
เข้าสู่ระบบ เพื่อรับความช่วยเหลือส่วนตัวสำหรับ Steam Link
คุณได้เลือกปัญหาแล้ว: การกระพริบ

โดยปกติ การกะพริบมืด หมายความว่า สาย HDMI มีข้อบกพร่องและไม่สามารถส่งสัญญาณที่ดีไปยังจอแสดงผลได้

การแก้ไขปัญหา:
ย้ายคอนเวอร์เตอร์ เครื่องรับ AV และสวิตช์ให้ห่างจากเส้นทางของสาย HDMI
  1. ถอดอุปกรณ์ใด ๆ ที่แปลงหรือเปลี่ยนเส้นทางสัญญาณ HDMI ของคุณจาก Steam Link ไปยังจอแสดงผลของคุณ
  2. เดินสาย HDMI จาก Steam Link ไปยังจอแสดงผลโดยตรง
  3. หากการเดินสายตรงนี้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ลองปิดและเปิดอุปกรณ์แปลงและรับสัญญาณของคุณก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับสายสัญญาณ
เปลี่ยนสาย HDMI
ลองเปลี่ยนสาย HDMI ที่มาพร้อมกับ Steam Link ของคุณด้วยสายอื่น (ที่เหมาะสมคือสายที่หนากว่า) เพื่อกำจัดไม่ให้สายเคเบิลก่อปัญหา
แก้ไขไฟล์ NVIDIA xorg.conf (เฉพาะผู้ใช้ Linux เท่านั้น)
เปิดไฟล์ /etc/X11/xorg.conf จากนั้นเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ภายใต้หัวข้อ "หน้าจอ":

Option "metamodes" "1920x1080_60 +0+0 { ForceFullCompositionPipeline = On }"

บันทึกการเปลี่ยนแปลงและออก