ฝ่ายสนับสนุน Steam
ตรวจพบข้อผิดพลาดในการพยายามดำเนินคำร้องนั้น โปรดให้เวลาเราสองสามนาที แล้วลองใหม่อีกครั้ง
ฝ่ายสนับสนุน Steam
เข้าสู่ระบบ เพื่อรับความช่วยเหลือส่วนตัวสำหรับ Steam Link
คุณได้เลือกปัญหาแล้ว: ไม่มีภาพแสดงขึ้นมาเมื่อเปิดการทำงาน Steam Link
การแก้ไขปัญหา:
ตรวจสอบพอร์ต HDMI
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสาย HDMI เข้ากับพอร์ตที่ทำงานปกติที่ด้านหลังของจอแสดงผลของคุณและจอแสดงผลของคุณกำลังแสดงผลการควบคุมนั้นอยู่
ย้ายคอนเวอร์เตอร์ เครื่องรับ AV และสวิตช์ให้ห่างจากเส้นทางของสาย HDMI
  1. ถอดอุปกรณ์ใด ๆ ที่แปลงหรือเปลี่ยนเส้นทางสัญญาณ HDMI ของคุณจาก Steam Link ไปยังจอแสดงผลของคุณ
  2. เดินสาย HDMI จาก Steam Link ไปยังจอแสดงผลโดยตรง
  3. หากการเดินสายตรงนี้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ลองปิดและเปิดอุปกรณ์แปลงและรับสัญญาณของคุณก่อนที่จะเชื่อมต่อเข้ากับสายสัญญาณ
เปลี่ยนสาย HDMI
ลองเปลี่ยนสาย HDMI ที่มาพร้อมกับ Steam Link ของคุณด้วยสายอื่น (ที่เหมาะสมคือสายที่หนากว่า) เพื่อกำจัดไม่ให้สายเคเบิลก่อปัญหา
ลองจอแสดงผลอื่น
ลองเชื่อมต่อ Steam Link กับจอแสดงผลอื่นเพื่อตรวจสอบชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการแสดงผล
เปลี่ยนความละเอียดภาพของการบูต
*คำแนะนำเหล่านี้จำเป็นต้องใช้แฟลชไดรฟ์ USB*

Steam Link ของคุณบูตที่ 480p (โลโก้ Steam Link) จากนั้นสลับไปเป็นค่าเริ่มต้น 1080p
คุณสามารถเปลี่ยนความละเอียดในการบูตเป็นค่าใด ๆ ต่อไปนี้:

1080p
1080i
720p
480p
MV_PE_VOUT_FORMAT_720_480_I_5994
MV_PE_VOUT_FORMAT_720_480_I_60
MV_PE_VOUT_FORMAT_720_480_P_5994
MV_PE_VOUT_FORMAT_720_480_P_60
MV_PE_VOUT_FORMAT_720_576_I_50
MV_PE_VOUT_FORMAT_720_576_P_50
MV_PE_VOUT_FORMAT_1280_720_P_25
MV_PE_VOUT_FORMAT_1280_720_P_2997
MV_PE_VOUT_FORMAT_1280_720_P_50
MV_PE_VOUT_FORMAT_1280_720_P_5994
MV_PE_VOUT_FORMAT_1280_720_P_60
MV_PE_VOUT_FORMAT_1920_1080_I_50
MV_PE_VOUT_FORMAT_1920_1080_I_5994
MV_PE_VOUT_FORMAT_1920_1080_I_60
MV_PE_VOUT_FORMAT_1920_1080_P_24
MV_PE_VOUT_FORMAT_1920_1080_P_25
MV_PE_VOUT_FORMAT_1920_1080_P_2997
MV_PE_VOUT_FORMAT_1920_1080_P_50
MV_PE_VOUT_FORMAT_1920_1080_P_5994
MV_PE_VOUT_FORMAT_1920_1080_P_60

ต่อไปนี้คือวิธีการดำเนินการนี้:

  1. บนแฟลชไดรฟ์ USB สร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า steamlink
  2. ภายในโฟลเดอร์ steamlink สร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า config
  3. ภายในโฟลเดอร์ config สร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า system
  4. เปิดเอกสารใหม่ใน Notepad (หรือแอปพลิเคชันข้อความธรรมดาอื่น) กรอกโหมดการบูตที่ต้องการ (ตัวอย่าง 720p หรือ 1080i) และบันทึกเป็น display_resolution ในโฟลเดอร์ system ของคุณ
  5. ถอดแฟลชไดรฟ์ USB ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และเสียบเข้ากับ Steam Link
  6. ปิดและเปิด Steam Link ตอนนี้คุณควรจะมองเห็นความละเอียดค่าใหม่