ฝ่ายสนับสนุน Steam
ตรวจพบข้อผิดพลาดในการพยายามดำเนินคำร้องนั้น โปรดให้เวลาเราสองสามนาที แล้วลองใหม่อีกครั้ง
ฝ่ายสนับสนุน Steam
เข้าสู่ระบบ เพื่อรับความช่วยเหลือส่วนตัวสำหรับ Steam Link
คุณได้เลือกปัญหาแล้ว: ไม่มีเสียงหลังจากเชื่อมต่อไปยังโฮสต์

หากคุณได้ยินเสียงเมนูหลักใน Steam Link แต่คุณไม่สามารถเริ่มการสตรีมได้ ลองตรวจสอบการกำหนดค่าเสียงของ Steam Link และคอมพิวเตอร์โฮสต์ของคุณ

การแก้ไขปัญหา:
ปิดและเปิด TV ของคุณ
ปิดและเปิดทีวีของคุณโดยไม่ตัดการเชื่อมต่อ Steam Link หรือหยุดการสตรีม
ตรวจสอบการตั้งค่าการสตรีมเสียง
ตรวจสอบว่าได้เปิดการใช้งานการสตรีมเสียงในการตั้งค่าการสตรีม Steam Link ของคุณ

ในการดำเนินการนี้จากเมนูหลัก Steam Link:
  1. ไปที่การตั้งค่า
  2. เลือกการสตรีม
  3. กด (Y) เพื่อกรอกตัวเลือกขั้นสูง
  4. ตรวจสอบว่าได้ตั้งค่า การสตรีมเสียง เป็น เปิดการใช้งาน
เปลี่ยนอุปกรณ์เสียงเริ่มต้นบนคอมพิวเตอร์โฮสต์
คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนอุปกรณ์เสียงเริ่มต้นบนเครื่องพีซีโฮสต์ของคุณ

ในการดำเนินการนี้บน Windows ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้:
  1. กดปุ่ม Windows
  2. พิมพ์: sound
  3. เลือก เสียง ในแผงควบคุมl
  4. ในแท็บ การเล่น คลิกขวาที่อุปกรณ์เสียงที่ไม่ได้ใช้งาน และเลือก ตั้งค่าเป็นอุปกรณ์เริ่มต้น