ฝ่ายสนับสนุน Steam
ตรวจพบข้อผิดพลาดในการพยายามดำเนินคำร้องนั้น โปรดให้เวลาเราสองสามนาที แล้วลองใหม่อีกครั้ง
ฝ่ายสนับสนุน Steam
เข้าสู่ระบบ เพื่อรับความช่วยเหลือส่วนตัวสำหรับ Steam Link
คุณได้เลือกปัญหาแล้ว: ตัดการเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ Xbox 360 แบบสาย
การแก้ไขปัญหา:
ถอดสายต่อ USB ออก
มีผู้ใช้เคยรายงานมาว่าการใช้สายต่อ USB กับคอนโทรลเลอร์แบบสาย Xbox 360 สามารถก่อให้เกิดการตัดการเชื่อมต่อได้เมื่อมีการสะเทือน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบสายเข้ากับ Steam Link โดยตรง