ฝ่ายสนับสนุน Steam
ตรวจพบข้อผิดพลาดในการพยายามดำเนินคำร้องนั้น กรุณาให้เวลาเราสองสามนาที แล้วลองใหม่อีกครั้ง
ฝ่ายสนับสนุน Steam
เข้าสู่ระบบ เพื่อรับความช่วยเหลือส่วนตัวสำหรับ Steam Link
คุณได้เลือกปัญหาแล้ว: XBox One S controller
การแก้ไขปัญหา:
Update XBox One S firmware
หากคุณมี XBox ให้เสียบปลั๊กคอนโทรลเลอร์ของคุณและค้นหาตัวเลือกการอัปเดตเฟิร์มแวร์

หากคุณมี Windows 10 PC ให้ติดตั้งแอปอุปกรณ์เสริม XBox จาก Microsoft marketplace จากนั้นเริ่มแอป เชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ผ่านทาง USB และรอการอัปเดต