ฝ่ายสนับสนุน Steam
ตรวจพบข้อผิดพลาดในการพยายามดำเนินคำร้องนั้น กรุณาให้เวลาเราสองสามนาที แล้วลองใหม่อีกครั้ง
ฝ่ายสนับสนุน Steam
เข้าสู่ระบบ เพื่อรับความช่วยเหลือส่วนตัวสำหรับ Steam Link
คุณได้เลือกปัญหาแล้ว: คอนโทรลเลอร์ Xbox One S
การแก้ไขปัญหา:
อัปเดตเฟิร์มแวร์ Xbox One S
หากคุณมี Xbox ให้เสียบปลั๊กคอนโทรลเลอร์ของคุณและค้นหาตัวเลือกการอัปเดตเฟิร์มแวร์

หากคุณมี PC เป็น Windows 10 ให้ติดตั้งแอปอุปกรณ์เสริม Xbox จาก Microsoft Store จากนั้นเริ่มแอป และเชื่อมต่อคอนโทรลเลอร์ผ่านทาง USB และรอการอัปเดต