ฝ่ายสนับสนุน Steam
ตรวจพบข้อผิดพลาดในการพยายามดำเนินคำร้องนั้น กรุณาให้เวลาเราสองสามนาที แล้วลองใหม่อีกครั้ง
ฝ่ายสนับสนุน Steam
เข้าสู่ระบบ เพื่อรับความช่วยเหลือส่วนตัวสำหรับ Steam Link
คุณได้เลือกปัญหาแล้ว: อุปกรณ์รับสัญญาณไร้สาย XBox One

อะแดปเตอร์ XBox One แบบไร้สายรองรับโดย Microsoft บนระบบ Windows เท่านั้น และไม่ได้ออกแบบมาสำหรับใช้กับผลิตภัณฑ์อื่น

อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์นี้สามารถเชื่อมต่อกับ Steam Link และสามารถแบ่งปันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ระยะไกลขณะสตรีมโดยใช้ผลิตภัณฑ์ภายนอกได้ VirtualHere